Portfolio > Vitraux (2008-09)

Stained Glass IV.
Vitrail IV.
Stained Glass IV.
Vitrail IV.
Acrylics on paper
32 x 26
2008